Skip to main content

Kennisbank: Doelstellingen Formuleren

Doelstellingen formuleren

hoe doe je dat?

Monique Göttgens

 

Doelstellingen formuleren is erg belangrijk, want ze geven een medewerker richting en focus. Daarom is het essentieel dat je deze ieder jaar opstelt en ze terug laat komen in je 1-op-1 gesprekken.  Dus kijk er niet alleen maar naar tijdens de functioneringsgesprekken, maar laat ze frequent terugkomen. Dat geeft houvast en helpt in het stellen van prioriteiten, want de werkzaamheden zouden moeten leiden tot het behalen van de doelstellingen.

Duidelijke doelstellingen geven aan wat er van een medewerker wordt verwacht zodat ze zich kunnen richten op het succesvol uitvoeren van deze doelstellingen. Het is belangrijk om haalbare doelen te stellen, want dan ervaren we het meeste werkgeluk (2019, Universiteit van Basel).  Daag je medewerkers wel uit om de lat hoog te leggen, haalbaar en uitdagend kunnen prima hand in hand gaan. Leg doelstellingen daarnaast niet top-down op, maar stel ze samen op. Daarmee zorg je voor betrokkenheid en commitment.

Doelstellingen formuleren: maak de doelstellingen SMART

Om te borgen dat je zo objectief mogelijk kunt bepalen of een doelstelling is behaald, is het van belang om ze SMART te maken:

 • Specifiek → Beschrijf je doel concreet, gebruik getallen of percentages. Bijvoorbeeld de omzet moet toenemen met 10% van €100 naar €110.
 • Meetbaar → Je moet je doel kunnen ‘meten’, omzet is bijvoorbeeld makkelijk te meten.
 • Acceptabel → Is er draagvlak voor jouw doel? Is er motivatie om het te doen? Willen we het echt bereiken?
 • Realistisch → Jouw doel moet wel realistisch zijn, dus haalbaar zoals hierboven beschreven.
 • Tijdgebonden → Wanneer moet jouw doelstelling behaald zijn, specificeer met een einddatum.

Doelstellingen Formuleren: gebruik 5W’s en 1H

Mocht SMART nou niet jouw ding zijn dan kun je proberen om de doelstellingen aan te scherpen door gebruik te maken van de 5W’s en 1H:

 • Wat → Wat ga je doen? Maak het concreet, geef getallen of percentages. Bijvoorbeeld de omzet moet toenemen met 10% van €100 naar €110.
 • Wie → Voor wie ga je het doen? Wie is de ontvanger of de klant?
 • Waarom → wat is er zo belangrijk aan het behalen van dit doel? Is er draagvlak voor?
 • Waar  -> waar zit de oplossing in? Het is een opdeling van de Wat vraag.
 • Wanneer → Wanneer moet jouw doelstelling behaald zijn,  specificeer met een einddatum.
 • Hoe -> welke middelen heeft iemand nodig om het doel te bereiken?

Doelstellingen formuleren: maak ze objectief

Welke methode je ook kiest, zorg ervoor dat je de doelstellingen dus echt objectief maakt. In het beoordelen ervan mag een persoonlijke mening niet van belang zijn. Om te toetsen of je hier aan voldoet, kun je jezelf de vraag stellen “maakt het uit wie de beoordeling van de doelstellingen doet?”. In het geval van ja, dan is het nog te subjectief, dan is de beoordeling nog niet feitelijk genoeg. In het geval van nee, goed gedaan! Jouw doelstellingen zijn objectief. Het objectief maken van doelstellingen geldt zowel voor business als persoonlijke doelstellingen, dus doe het altijd!

doelstellingen-business-resultaat-leveren-bila-gesprek-GÖTT'S
persoonlijk-doelstellingen-bila-gesprek-GÖTT'S