Skip to main content
LeiderschapTeamontwikkeling

Huh, doelstellingen? Systeemvinkje zul je bedoelen!

By 22 januari 2020No Comments
doelstellingen-opstellen-GÖTT'S

Doelstellingen, haal er meer uit!

Januari, februari, de typische maanden waarin bedrijven aan hun medewerkers vragen om doelstellingen te gaan formuleren. Waarschijnlijk zien velen van jullie het als een “moetje”, een vinkje in het systeem. Het is echter zoveel meer dan dat! Doelstellingen geven een medewerker richting en focus. Duidelijke doelstellingen geven aan wat er van een medewerker wordt verwacht zodat ze zich kunnen richten op het succesvol uitvoeren van deze doelstellingen. Medewerkers zijn gemotiveerder en meer betrokken als ze weten wat er van hen wordt verwacht.

Onbereikbare doelen….. die gaan zo lekker lang mee – Loesje

Het is belangrijk om haalbare doelen te stellen, want dan ervaren we het meeste werkgeluk (2019, Universiteit van Basel). Daag je medewerkers wel uit om de lat hoog te leggen, haalbaar en uitdagend kunnen prima hand in hand gaan. Leg doelstellingen daarnaast niet top-down op, maar stel ze samen op. Daarmee zorg je voor betrokkenheid en commitment van je medewerker.

SMART of de 5W’s en 1H

Om te borgen dat je zo objectief mogelijk kan bepalen of een doelstelling is behaald, is het van belang om ze SMART te maken:

 • Specifiek → Beschrijf je doel concreet, geef bijvoorbeeld getallen of percentages. Bijvoorbeeld de omzet moet toenemen met 10% van €100 naar €110.
 • Meetbaar → Je moet je doel kunnen ‘meten’, zoals omzet of aantal afspraken
 • Acceptabel → Is er draagvlak voor jouw doel? Is er motivatie, willen we het echt?
 • Realistisch → Jouw doel moet wel realistisch en daardoor haalbaar zijn.
 • Tijdgebonden → Wanneer moet de doelstelling behaald zijn? Geef een einddatum.

Mocht SMART nou niet jouw ding zijn dan kun je proberen om de doelstellingen aan te scherpen door gebruik te maken van de 5W’w en 1H:

 • Wat → Wat ga je doen? Maak het concreet, geef bijvoorbeeld getallen of percentages. Bijvoorbeeld de omzet moet toenemen met 10% van €100 naar €110.
 • Wie → Voor wie ga je het doen? Wie is de ontvanger of de klant?
 • Waarom → wat is er zo belangrijk aan het behalen van dit doel? Is er draagvlak?
 • Waar -> waar zit de oplossing in? Het is een opdeling van de Wat vraag.
 • Wanneer → Wanneer moet jouw doelstelling behaald zijn, geef een einddatum.
 • Hoe -> welke middelen heeft iemand nodig om het doel te bereiken?

Drie typen doelstellingen

Doelstellingen zijn naast het behalen van zakelijk succes, ook een goede manier om de persoonlijke ontwikkeling van iemand te stimuleren. Kansen te geven voor groei. Daarom maken we onderscheid in drie typen doelstellingen.

1. business doelstellingen

Wat zijn de doelstellingen voor jouw bedrijf of afdeling voor het komende jaar? Willen jullie groeien in omzet of winst? Zijn er misschien doelen op verzuim of groei van het aantal werknemers? Willen jullie nieuwe producten of diensten gaan toevoegen? Kortom, waar ligt de focus voor jouw bedrijf of afdeling? De doelstellingen voor de werknemers leid je vervolgens hiervan af, zodat er wordt toegewerkt naar één centraal doel. Hoe gaat de medewerker hier aan bijdragen? Welke projecten en werkzaamheden specifiek voor de medewerker gaan hieraan bijdragen? Voorbeeld: Stel de doelstelling is extra omzet draaien, bedenk dan waar je verwacht dat de extra omzet vandaan gaat komen. Welke rol speelt de medewerker hierin, welke invloed heeft hij/zij hierop? Formuleer daar de doelstellingen op waarbij je zoveel mogelijk specificeert wat er gedaan moet worden.

2. persoonlijke doelstellingen korte termijn 

Deze persoonlijke doelstellingen voor 1 jaar dragen bij aan het excellent behalen van de business doelstellingen. Wat wil een medewerker ontwikkelen om zijn business resultaten te kunnen behalen? Probeer hier ook een teamdoelstelling aan toe te voegen, zodat je als team een gezamenlijk doel nastreeft. Dit zorgt voor een betere onderlinge samenwerking en meer verbinding. Voorbeeld: Werken aan presentatie vaardigheden, feedback vaardigheden, beter worden in een bepaald computerprogramma, etc.

3. persoonlijke doelstellingen lange termijn

Waar wil iemand naar toe groeien in 2-3 jaar en welke ontwikkelingen zijn hiervoor nodig? Deze stappen benoem je in de lange termijn persoonlijke doelstellingen. Een grote drijver van de motivatie van medewerkers, want hiermee geven ze richting aan hun eigen toekomst. Voorbeeld: Loopbaan wensen waarbij je je richt op de ontbrekende vaardigheden, verdieping op de huidige functie.

Succes bereik je door te doen waar je goed in bent, niet door je slechte kanten te verbeteren – Omdenken

Dus grijp je kans en maak werk van de doelstellingen. Niet alleen om dat vinkje in het systeem te kunnen zetten, maar juist om het meeste uit de prestaties van de medewerkers te halen. Dan gaan de resultaten door het dak!