Skip to main content

Kennisbank: Doelstellingen 3 voorbeelden

Doelstellingen

formuleer ze op drie niveaus

Monique Göttgens

Om de engagement van een medewerker te maximaliseren, maken we een onderscheid tussen 3 typen doelstellingen: business doelstellingen, persoonlijke doelstellingen korte termijn en persoonlijke doelstellingen lange termijn. Zorg ervoor dat je deze altijd paraat hebt als je je 1-op-1 gesprek ingaat zodat je er naar kan refereren. Bijvoorbeeld om taken aan te scherpen of als leidraad te gebruiken indien er prioriteiten moeten worden gesteld.

Type doelstelling 1: business doelstellingen

Wat zijn de doelstellingen voor jouw bedrijf of afdeling voor het komende jaar? Willen jullie groeien in omzet of winst? Zijn er misschien doelen op verzuim of groei van het aantal werknemers? Willen jullie nieuwe producten of diensten gaan toevoegen? Kortom, waar ligt de focus voor jouw bedrijf of afdeling? De doelstellingen voor de werknemers leid je vervolgens hiervan af, zodat er wordt toegewerkt naar één centraal doel. Hoe gaat de medewerker hier aan bijdragen? Welke projecten en werkzaamheden specifiek voor de medewerker gaan hieraan bijdragen?

Voorbeeld:
Aantal klantcontacten, kwaliteitsstandaarden (hoeveel % van het werk moet foutloos zijn), klanttevredenheid in een percentage, omzet, etc. Probeer altijd te bedenken hoe de doelstelling gerealiseerd kan worden, wat moet er gedaan worden. Welke rol speelt de medewerker hierin, welke invloed heeft hij/zij hierop? Specificeer dus zoveel mogelijk wat er gedaan moet worden.

Type doelstelling 2: persoonlijke doelstellingen korte termijn

Deze persoonlijke doelstellingen voor 1 jaar dragen bij aan het excellent behalen van de business doelstellingen. Wat wil een medewerker ontwikkelen om zijn business resultaten te kunnen behalen?  Probeer hier ook een teamdoelstelling aan toe te voegen, zodat je als team een gezamenlijk doel nastreeft. Dit zorgt voor een betere onderlinge samenwerking en meer verbinding.

Voorbeeld:
Werken aan presentatie vaardigheden, feedback vaardigheden, beter worden in een bepaald computerprogramma, als team een project oppakken, etc.

Type doelstelling 3: persoonlijke doelstellingen lange termijn

Waar wil iemand naar toe groeien in 2-3 jaar en welke ontwikkelingen zijn hiervoor nodig? Deze stappen benoem je in de lange termijn persoonlijke doelstellingen. Een grote drijver van de motivatie van medewerkers, want hiermee geven ze richting aan hun eigen toekomst.

Voorbeeld: 
Loopbaan wensen waarbij je je richt op de ontbrekende vaardigheden, verdieping op de huidige functie. 

Probeer waar mogelijk de doelstellingen te linken aan de missie/visie van het bedrijf zodat jij en je medewerker scherp hebben hoe er wordt bijgedragen aan het grotere doel. Bijvoorbeeld door projecten die de missie ondersteunen of het ontwikkelen van nieuwe diensten.

Doelstellingen, maak ze objectief en meetbaar

Je hebt het wellicht al gezien aan de voorbeelden het is heel belangrijk dat je de doelstellingen objectief opstelt en dat ze meetbaar zijn. Dat kun je bijvoorbeeld doen aan de hand van de SMART methode of de 5W’s en 1H benadering. Daar hebben we een ander artikel over geschreven, hierbij de link.

doelstellingen_persoonlijk_ontwikkeling_icoon_langetermijn_GÖTT'S
doelstellingen-business-resultaat-leveren-bila-gesprek-GÖTT'S