Skip to main content

Kennisbank: Employee Engagement

Employee Engagement

wat is dat eigenlijk?

Monique Göttgens

Employee Engagement je hebt er misschien al wel eens over gehoord, maar je vraagt je af wat het betekent. Kort gezegd gaat het om de bevlogenheid, betrokkenheid en motivatie van je medewerkers. Er wordt ook vaak gesproken over de emotionele betrokkenheid bij het bedrijf, de loyaliteit en trots die een medewerker voelt.

Employee Engagement wat levert het op?

Nu denk je misschien, Employee Engagement leuk hoor. Maar wat levert dit een bedrijf op? Heel simpel, teams met betrokken, bevlogen en gemotiveerde medewerkers stijgen in productiviteit en winstgevendheid. De trotsheid en loyaliteit van de medewerkers zorgt ervoor dat ze bereid zijn om die extra stap te zetten waardoor de kwaliteit van hun werk toeneemt. Bovendien zorgt de betrokkenheid ervoor dat ze al hun ideeën op tafel gooien.

Betekent lage Employee Engagement dan dat je slechte medewerkers in dienst hebt? Nee, dat is niet hetzelfde. Wel weten we dat de niet engaged medewerkers een deel van zichzelf niet laten zien bijvoorbeeld door hun ideeën of meningen voor zich te houden. Of net niet bereid zijn om door te zetten als het even tegenzit. Daarom is het dus zo van belang dat je in jouw team die engagement omhoog gaat stuwen. Want het zorgt ervoor dat je productiviteit omhoog gaat en daarmee je resultaat.

Employee Engagement: 4 inzichten

Gallup is een Amerikaans onderzoeksbureau dat wereldwijd in maar liefst 155 landen onderzoek doet naar engagement bij een heel breed scala aan bedrijven. Ze zijn daarmee toonaangevend op het gebied van medewerkerstevredenheid. Doordat Gallup zoveel data vergaart kunnen ze er ook harde cijfers aan koppelen. Uit hun onderzoek “State of the Global workforce” komen vier schokkende inzichten:

 • Organisaties met een hoge engagement zijn 17% productiever en 21% winstgevender;
 • Lage engagement leidt wereldwijd tot een productiviteitsverlies van Є6 biljoen/jaar;
 • Wereldwijd is 15% van de medewerkers betrokken en gemotiveerd (engaged);
 • Leidinggevende beïnvloeden voor maar liefst 80% de Employee Engagement van hun medewerkers;
 • In Nederland is slechts 10% van de medewerkers engaged!;

Kortom er valt nog heel veel te winnen bij de meeste organisaties!

Employee Engagement in de praktijk

Onlangs hebben wij met een groep medewerkers gesproken die in een “highly engaged” team werken. Oftewel praktijk expert als  het gaat om Employee Engagement. We hebben aan hen gevraagd wat hun leidinggevende doet waardoor zij zich betrokken, bevlogen en gemotiveerd voelen. Ze gaven ons de volgende inzichten.

 • De leidinggevende pusht hen om meer te doen, maar fungeert wel als vangnet;
 • Ze hebben het gevoel dat er echt naar hen wordt geluisterd en ze worden aangemoedigd om hun ideeën en meningen te geven;
 • Ze ervaren een hoge mate van vertrouwen. Vertrouwen omschrijven ze als zich niet gecontroleerd voelen. Daarnaast wordt het gekenmerkt door een behulpzame en benaderbare leidinggevende. Ook een gevoel van veiligheid draagt bij aan vertrouwen.
 • De leidinggevende legt de focus op de hoofdlijnen, ze hebben de vrijheid om de details van de werkzaamheden zelf in te vullen;
 • Er is een goede balans tussen zakelijke focus en tijd voor een praatje/grapje;
 • De leidinggevende maakt een goed onderscheid tussen team aangelegenheden en 1-op-1 gesprekken.
 • De leidinggevende is de ambassadeur voor de medewerkers in de organisatie, geeft hen een platform en maakt ze zichtbaar.

We hebben deze medewerkers ook gevraagd wat zij anders doen als ze zich engaged voelen, wanneer hun employee engagement hoog is. Ze gaven aan dat als je betrokkenheid, bevlogenheid en motivatie hoog is, je het leuker hebt op je werk. Doordat het leuk is,  ervaar je een hogere energie en stijgt je productiviteit. Dat uit zich met name in de kwaliteit van het werk. Ze geven aan dan meer bereid te zijn om de extra stap te zetten in plaats van gewoon de taak op te pakken. Daarnaast zoeken ze dan veel meer interactie met anderen. Door bijvoorbeeld als klankbord te dienen, zelf met ideeën te komen en ook anderen meer te betrekken. Kortom veel meer focus op samen doen waardoor je een hoger resultaat bereikt, 1+1=3! Investeren in Employee Engagement loont!

Employee Engagement, wat kun je doen om vandaag te starten?

Een goede manier om te starten met het bouwen aan Employee Engagement is door in een vaste frequentie bila gesprekken te voeren. Dat zijn de 1-op-1 gesprekken met je teamleden, de werkoverleggen. Als je hier via een vaste structuur mee aan de slag gaat, merk je dat je op een positieve manier de betrokkenheid met je medewerkers verhoogt. Bovendien helpen ze om je doelstellingen te halen, dus een win-win! Een andere manier om er mee aan de slag te gaan is door te werken aan het verhogen van je attentheid, aandacht geven op het juiste moment.

Met gelijkgestemden sparren over Employee Engagement? Word lid van de gratis online community!